1. 2024
 2. Synthesis of random copolymers of styrene and arylamino substituted styrenes and their sensitivities towards nitroaromatics

  Eddin, M., Zhilina, E. F., Chuvashov, R., Dubovik, A., Mekhaev, A. V., Chistyakov, K. A., Pervova, M. G., Kodess, M. I., Ezhikova, M. A., Baranova, A., Khokhlov, K., Rusinov, G., Verbitskiy, E. & Charushin, V., 15 мая 2024, в: Journal of Applied Polymer Science. 141, 19, e55355.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 3. Synthesis of closo- and nido-carborane derivatives of the KRGD peptide

  Gruzdev, D. A., Vakhrushev, A. V., Demin, A. M., Baryshnikova, M. A., Levit, G. L., Krasnov, V. P. & Charushin, V. N., 1 мар. 2024, в: Journal of Organometallic Chemistry. 1008, 123052.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 4. Fluorinated derivatives of 2-azinyl-4-(4-aminophenyl)quinazolines: Synthesis and photophysical properties

  Kopotilova, A., Valieva, M., Starnovskaya, E., Moshkina, T., Nosova, E., Taniya, O., Kalinichev, A., Kopchuk, D., Slepukhin, P., Gaviko, V., Kim, G. & Charushin, V., 1 февр. 2024, в: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 448, 115350.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 5. Iodine-Catalyzed Radical C–H Amination of Nonaromatic Imidazole Oxides: Access to Cyclic α-Aminonitrones

  Akulov, A., Varaksin, M., Nelyubina, A., Tsmokaluk, A., Mazhukin, D., Tikhonov, A., Charushin, V. & Chupakhin, O., 5 янв. 2024, в: Journal of Organic Chemistry. 89, 1, стр. 463-473 11 стр.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 6. Analog of antiviral drug Triazavirin (Riamilovir) labeled with stable isotopes 13C and 15N. Synthesis and NMR characteristics

  Shestakova, T., Deev, S., Eltsov, O., Khalymbadzha, I., Shevyrin, V., Rusinov, V., Charushin, V. & Chupakhin, O., 2024, в: Russian Chemical Bulletin. 73, 2, стр. 372-378 7 стр.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 7. 2023
 8. 3-Guanidino-6-R-1,2,4,5-tetrazines: azine ring transformation, nitration, and salt formation

  Ishmetova, R., Ignatenko, N., Kuznetsova, E. A., Ganebnykh, I., Slepukhin, P., Gorbunov, E., Rusinov, G. & Charushin, V., 1 дек. 2023, в: Russian Chemical Bulletin. 72, 12, стр. 2965-2973 9 стр.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 9. Co(II), Cu(II), and Mn(II) complexes based on 2,2’-bipyridine and 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine ligands containing organofluorine species

  Moseev, T. D., Nikiforov, E. A., Varaksin, M. V., Valieva, M. I., Kopchuk, D. S., Litvinov, I. A., Gaviko, V. S., Slepukhin, P. A., Zyryanov, G. V., Charushin, V. N. & Chupakhin, O. N., 1 дек. 2023, в: Inorganica Chimica Acta. 558, 121727.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 10. The green chemistry paradigm in modern organic synthesis

  Zlotin, S. G., Egorova, K. S., Ananikov, V. P., Akulov, A. A., Varaksin, M. V., Chupakhin, O. N., Charushin, V. N., Bryliakov, K. P., Averin, A. D., Beletskaya, I. P., Dolengovski, E. L., Budnikova, Y. H., Sinyashin, O. G., Gafurov, Z. N., Kantyukov, A. O., Yakhvarov, D. G., Aksenov, A. V., Elinson, M. N., Nenajdenko, V. G., Chibiryaev, A. M., еще 20Nesterov, N. S., Kozlova, E. A., Martyanov, O. N., Balova, I. A., Sorokoumov, V. N., Guk, D. A., Beloglazkina, E. K., Lemenovskii, D. A., Chukicheva, I. Y., Frolova, L. L., Izmest'ev, E. S., Dvornikova, I. A., Popov, A. V., Kutchin, A. V., Borisova, D. M., Kalinina, A. A., Muzafarov, A. M., Kuchurov, I. V., Maximov, A. L. & Zolotukhina, A. V., 1 дек. 2023, в: Russian Chemical Reviews. 92, 12, RCR5104.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

 11. Transformations of 6-[4-(methylthio)phenyl]-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazines in the reaction with an aryne intermediate

  Moseev, T., Idrisov, T., Lavrinchenko, I., Krinochkin, A., Kudryashova, E., Kopchuk, D., Varaksin, M., Zyryanov, G., Charushin, V. & Chupakhin, O., 1 дек. 2023, в: Russian Chemical Bulletin. 72, 12, стр. 2922-2926 5 стр.

  Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 ...73 Далее

ID: 104731