1. Достижение целевых позиций в предметных рейтингах QS

  Кружаев, В. В., Филимонов, М. Ю., Ушакова, О. В., Солодушкин, С. И., Санчез Ромеро, П. А., Ряшко, Л. Б., Перевалова, Т. В., Башкирцева, И. А., Иванов, А. О., Свалова, Т. С., Козицина, А. Н., Герасимова, Е. Л., Вараксин, М. В., Пиратинский, А. Е., Сенук, З. В., Рогалева, Л. Н., Пономарев, А. В., Ольховиков, К. М., Ежов, С. Г., Калюжная, Е. Г., Попова, Н. В., Полозов, А. А., Шурманов, Е. А., Черепанова, Е. С., Красавин, И. В., Хальясмаа, А. И., Ерошенко, С. А., Дидковская, Я. В., Акбердина, В. В., Полозов, А. А., Осипов, А. В., Маслова, Н. В., Елфимова, Е. А., Добросердова, А. Б., Серова, Н. Б., Кормышев, В. М., Яшин, А. А., Юферева, А. С., Сыманюк, Н. В., Савчук, Г. А., Резер, Т. М., Певная, М. В., Орешкина, Т. А., Дроздова, А. А., Кузнецова, Е. В., Костина, С. Н., Клюев, А. К., Зайцева, Е. В., Ергунова, О. Т., Ворошилова, А. И., Власов, М. В., Бритвина, И. Б., Боронина, Л. Н., Банных, Г. А., Багирова, А. П., Шуталева, А. В., Томильцева, Д. А., Степанова, Е. А., Ольховиков, Г. К., Логинов, А. В., Кокин, Д. И., Керимов, Т. А., Гусев, М. А., Азаренко, С. А., Фортеса Фернандес, Р. Ф., Рассказова, Т. П., Гузикова, М. О., Борисова, Е. О., Лоевский, Д. О., Бугрова, Е. Д., Бугров, Д. В., Соколов, С. В., Редин, Д. А., Мусинова, И. А., Лим, С., Запарий, Ю. В., Гудов, В. А., Главацкая, Е. М., Хлебников, Н. А., Обабков, И. Н., Летавин, Д. А., Князев, Н. С., Борисов, В. И., Деменова, В. В., Галеева, Т. А., Будрина, Л. А. & Алексеев, Е. П.

  01/04/201930/03/2022

  Project: ResearchUnknown

 2. Ключевой центр превосходства «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИММУНОФИЗИОЛОГИЯ И ИММУНОХИМИЯ»

  Черешнев, В. А., Данилова, И. Г., Емельянов, В. В., Максимова, Н. Е., Мочульская, Н. Н., Трофимова, Е. А., Сидорова, Л. П., Цейтлер, Т. А., Чупахин, О. Н., Сарапульцев, А. П., Сарапульцев, П. А., Раев, М. Б., Бойко, Е. Р., Гаврилова, Т. В., Бочаров, Г. А., Ким, А. В., Иванов, А. В., Гетте, И. Ф., Мухлынина, Е. А., Медведева, С. Ю., Булавинцева, Т. С., Шмакова, С. Е., Иванова, А. В., Козицина, А. Н., Герасимова, Е. Л., Петров, А. С., Юшков, Б. Г., Улитко, М. В., Гусев, Е. Ю., Ермаков, А. Е., Тюменцева, Н. В., Храмцова, Ю. С., Соломатина, Л. В., Тузанкина, И. А., Болков, М. А., Цаур, Г. А., Каракина, М. Л., Саркисян, Н. Г., Басс, Е. А., Дерябина, С. С., Коноплев, А. А., Цинкернагель, Р. М., Поздина, В. А., Белоусова, А. В., Киряков, В. С., Катаев, Я. И., Лю, Г., Шадрин, И. А., Зотова, Н. В., Блинкова, Н. Б., Охохонин, А. В. & Газизов, Д. А.

  26/12/2014 → …

  Project: ResearchKey Centre of Excelence

 3. Создание и развитие КЦП "Новые методы в химии биологически активных веществ"

  Чупахин, О. Н., Азев, Ю. А., Бакулев, В. А., Безматерных, М. А., Березкина, Т. В., Берсенева, В. С., Борисов, С. С., Высокова, О. А., Воинков, Е. К., Салимгареева, Е. Р., Глухарева, Т. В., Горбунов, Е. Б., Деев, С. Л., Дианова, Л. Н., Коптяева, О. С., Ефимов, И. В., Жидовинов, С. С., Иванцова, М. Н., Иванова, А. В., Isenov, M. L., Калинина, Т. А., Ковалева, Е. Г., Кожихова, К. В., Козицина, А. Н., Коротина, А. В., Котовская, С. К., Малахова, И. А., Матерн, А. И., Медведева, Н. Р., Миронов, М. А., Моржерин, Ю. Ю., Носова, Э. В., Обыденнов, К. Л., Охохонин, А. В., Пестов, А. В., Пономарев, В. С., Алексеева, Д. Л., Филатова, Е. С., Русинов, В. Л., Саватеев, К. В., Трофимова, Е. А., Садчикова, Е. В., Сапожникова, И. М., Свалова, Т. С., Титова, Ю. А., Толщина, С. Г., Уломский, Е. Н., Fedorova, O. V., Федотов, В. В., Халымбаджа, И. А., Цейтлер, Т. А., Цмокалюк, А. Н., Чарушин, В. Н., Черешнев, В. А., Шестакова, Т. С., Шулепов, И. Д., Boltacheva, N. S., Глазырина, Ю. А., Ишметова, Р. И., Мочульская, Н. Н., Нейн, Ю. И., Хажиева, И. С., Филякова, В. И., Шатунова, Д. В., Фатыхов, Р. Ф., Герасимова, Е. Л., Данилова, И. Г., Емельянов, В. В., Максимова, Н. Е., Сидорова, Л. П., Грехова, Н. Ю., Галиева, Н. А., Вараксин, М. В., Баскакова, С. А., Belyaev, D. V., Демина, Н. С., Династия, Е. М., Дрокин, Р. А., Ляпустин, Д. Н., Тамбасова, Д. П., Хамидуллина, Л. А., Филатова, Е. С., Черепанова, О. Е., Газизов, Д. А., Антонов, Д. О., Павлова, Т. Д., Илькин, В. Г., Мутхипеедика, Н. Д., Алуру, Р., Гуда, М. Р. & Авула, В. К. Р.

  02/12/2013 → …

  Project: ResearchKey Centre of Excelence

ID: 88483