Research output

  1. Общетоксическое и кардиовазотоксическое действие наночастиц оксида кадмия

    Klinova, S. V., Minigalieva, I. A., Katsnelson, B. A., Solovyeva, S. N., Privalova, L. I., Gurvich, V. B., Ryabova, I. V., Chernyshov, I. N., Bushueva, T. V., Sakhautdinova, R. R., Shur, V. Y., Shishkina, E. V. & Sutunkova, M. P., 2021, In: Gigiena i Sanitariya. 99, 12, p. 1346-1352 7 p.

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review