1. 2021
 2. НАРРАТИВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: монография

  Адвокатова, А. С., Баннова, К. А., Белозеров, С. А., Буссе, Р. А., Вылкова, Е. С., Гончаренко, Л. И., Десятнюк, О. М., Дюкина, Т. О., Евневич, М. А., Измайлова, М. О., Иванов, В. В., Иванов, Ю. Б., Иванова, Д. В., Кацюба, И. А., Киреева, Е. Ф., Киреенко, А. П., Корецкая-Гармаш, В. А., Корнеев, В. В., Королева, Л. П., Лазутина, Д. В., & 22 othersЛеонтьева, Ю. В., Майбуров, И. А., Новоселов, К. В., Огородникова, И. И., Паентко, Т. В., Пансков, В. Г., Пекарская, А. Ю., Петухова, Р. А., Покровская, Н. В., Синенко, О. А., Соколовская, Е. В., Ткачик, Ф. П., Тихонова, А. В., Тифин, П., Троянская, М. А., Тюрина, Ю. Г., Федотов, Д. Ю., Цепилова, Е. С., Шашкова, Т. Н., Шеина, А. Ю., Майбуров, И. А. (ed.) & Иванов, Ю. Б. (ed.), 2021, Москва: ООО "Издательство "Юнити-Дана". 295 p.

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: монография

  Майбуров, И. А., Иванов, Ю. Б., Артёменко, Д. А., Баландина, А. С., Балацкий, Е. В., Баннова, К. А., Беломытцева, О. С., Буссе, Р. А., Гончаренко, Л. И., Екимова, Е. А., Ефименко, Т. И., Иванов, В. В., Иванова, О. Ю., Карпова, В. В., Карпова, О. М., Кешнер, М. В., Киреенко, А. П., Крисоватый, А. И., Лаврентьева, Е. А., Лазутина, Д. В., & 23 othersЛаптев, В. И., Леонтьева, Ю. В., Лукьянова, И. А., Малкова, Ю. В., Мельникова, Н. П., Милоголов, Н. С., Огородникова, И. И., Пансков, В. Г., Погорлецкий, А. И., Покровская, Н. В., Полякова, О. Ю., Понкратов, В. В., Поролло, Е. В., Пинская, М. Р., Пугачев, А. А., Синенко, О. А., Содномова, С. К., Тихонова, А. В., Феоктистова, Т. В., Фирсова, Е. А., Ядренникова, Е. В., Майбуров, И. А. (ed.) & Иванов, Ю. Б. (ed.), 2021, Москва: ООО "Издательство "Юнити-Дана". 327 p.

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

 4. Факторы развития инициативного бюджетирования в России

  Дербенева, В. В., 2021, In: Вестник Академии знаний. 2 (43), p. 369-374 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 5. 2020
 6. ANALYSIS OF THE TRANSPORT TAX SYSTEM IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

  Ma, J. & Mayburov, I. A., 2020, In: R-Economy. 6, 4, p. 271-279 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 7. Comparative Analysis of Alcohol Excise Taxation and State Alcohol Policies in Russia and Germany

  Iadrennikova, E. & Busse, R. A., 2020, In: Journal of Tax Reform. 6, 1, p. 54-72 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 8. How the Inefficiency of Executive Bodies' Performance Reflects the Size of Shadow Economy (The Case of the Russian Federation Regions)

  Nevzorova, E. N. & Kireenko, A. P., 2020, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - FAR EAST CON (ISCFEC 2020). Solovev, DB. (ed.). Atlantis Press, p. 1894-1902 9 p. (AEBMR-Advances in Economics Business and Management Research; vol. 128).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 9. Impact of Cashless Payments on Legalization of Tax Base of Personal Income Tax in Russia

  Tkachuk, T. P. & Mayburov, I., 2020, EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT: A 2025 VISION TO SUSTAIN ECONOMIC DEVELOPMENT DURING GLOBAL CHALLENGES. Soliman, KS. (ed.). International Business Information Management Association, IBIMA, p. 13370-13376 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...27 Next

ID: 45258